Kontaktujte nás: +420 602 524 480

Možnosti léčby

MBST® terapie představuje unikátní, inovativní metodu ošetření pohybového aparátu, bez nadsázky jde o techniku 21. století.
Užití a doporučení MBST® terapie vychází výlučně z diagnózy odborného nebo ošetřujícího lékaře.
Otázky týkající se účinnosti této metody a oblasti jejího použití si můžete ujasnit při konzultačním pohovoru s odborným lékařem, který byl již s touto metodou seznámen, nebo s lékařem MBST® centra.

Ošetření MBST® přístroji nebylo dosud zařazeno do seznamu výkonů zákonem ustanovených zdravotních pojišťoven a není tedy hrazeno ze zdravotního pojištění. V některých případech
může být tato nákladná terapie uhrazena zcela nebo alespoň zčásti soukromými pojišťovnami, doplňkovým připojištěním, nebo některými profesními organizacemi.

Pozn.: do dnešního dne bylo metodou MBST® úspěšně ošetřeno více než 180.000 pacientů, odborné vědecké studie dokumentují více než 4.500 případů. K ověření účinků terapie jsou využívány mj. i nejpokrokovější diagnostické přístroje jako např. magnetická rezonance nebo denzitometrie. Přesto někteří zástupci „klasické“ medicíny považují tuto metodu z hlediska jejího účinku, za „ne zcela vědecky prokázanou“.