Kontaktujte nás: +420 602 524 480

MBST® – OsteoSystem

Vzhledem k tomu, že osteoporóza jako metabolické onemocnění ovlivňuje celý kosterní systém, bylo nutné vytvořit takový způsob, který by byl prakticky schopen ošetřit celé tělo. Jelikož produkce rezonančních signálů není závislá na tom, zda jsou elektromagnety uspořádány v kruhovém systému, byly začleněny do povrchu lůžka. MBST® OsteoSystem je používán od roku 2003, a to zejména v odborných lékařských praxích a dále u autorizovaných terapeutů.

Tkáňově specifická čipová karta k ošetření 10 hodin.

osteo1

Vyvinutý na základě stejných fyzikálních principů jaké využívají nejpokrokovější diagnostická zařízení MRI (magnetická rezonance). Aplikátory jsou plošně uspořádány v lůžku za účelem celkového ošetření těla při osteoporóze

Příklady použití MBST® terapie

osteo3 osteo2