Kontaktujte nás: +420 602 524 480

Jak to funguje

MBST = Molekulární Biofyzikální Stimulační Terapie

Velmi zjednodušeně – v lidském těle je obsaženo asi 60% vody (z toho asi 2/3 intracelulární), kterou tvoří m. j. protony vodíku. Princip MBST terapie využívá 3 různých elektromagnetických polí k předání energie vodíkovým protonům v tkáních postižené oblasti. Tento energetický potenciál se pak za pomoci larmour frekvence z vodíkových protonů uvolní, tato energie je absorbována obklopující okolní tkání a přičemž stimuluje buněčný metabolismus.

Princip MBST terapie je stejný jako princip vyšetření magnetickou rezonancí (MRI), což je dnes zlatý standard lékařské zobrazovací diagnostiky měkkých tkání, jako jsou např. vazy a chrupavky.

Z nejrůznějších studií a vědeckých závěrů již dobře známe, jak je magnetická rezonance využívána ke komunikaci s buňkou, což se běžně děje při známém MRI vyšetření, ale jak magnetická rezonance využívá larmour frekvenci pro přenos energie, to je už nad rámec tohoto sdělení. V případě dalších dotazů kontaktujte prosím našeho technického ředitele.

POSTUP OŠETŘENÍ

Konzultace u lékaře MBST® centra – zahrnuje posouzení vhodnosti této terapie vzhledem k diagnóze. Pacient donese aktuální lékařskou zprávu (případně informaci o dalších nemocech, se kterými se léčí) včetně RTG nebo MRI nálezu. Poté bude navržen a doporučen vhodný způsob a rozsah MBST® ošetření a předložen cenový návrh. Pozn.: MBST® terapii zdravotní pojišťovny prozatím nehradí.

sipka

Bude přijata záloha na individuální MBST® čipovou kartu, která bude objednána, naprogramována a do 2 dnů zaslána z Německa.

sipka

Vlastní ošetření probíhá vždy po dobu 1 hodiny ve dnech po sobě jdoucích. Pro léčbu, která vyžaduje ošetření 7 nebo 9 hodin, se dělá přestávka (so+ne), relace je dokončena během 2 týdnů.

sipka

Následné kontroly po ošetření se provádějí podle plánu opět u lékaře MBST® centra, pro vyhodnocení procesu ošetření jsou velmi důležité.